Самообразование педагога

Рэкамендацыі па выбару тэмы па самаадукацыі

Падчас актывізацыі дзейнасці педагогаў па самаадукацыі важна рэалізацыя дыферэнцыраванага падыходу ў вызначэнні асноўных кірункаў прафесійнага развіцця. Бесперапыннаму павышэнню прафесійнага майстэрства педагогаў спрыяе правільна арганізаваная работа па самаадукацыі.

Мэты самаадукацыі:

         - павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці;

         - пашырэнне педагагічных і псіхалагічных ведаў;

         -  паглыбленне ведаў па методыцы вучэбных прадметаў;

         - авалодванне дасягненнямі педагагічнай навукі, перадавой педагагічнай

            практыкі.

Для маладых спецыялістаў:

 • адаптацыя педагагічнай дзейнасці;
 • усведамленне мэт і каштоўнасцей асобасна-арыентаванай мадэлі выхавання;
 • навучанне і развіццё, фарміраванне асноў педагагічнага майстэрства.

Для настаўнікаў, якія працуюць больш за 5 гадоў:

 • засваенне тэхналагічнага цыклу прафесійнай дзейнасці;
 • авалодванне спосабамі праектавання адукацыйнага працэсу з мэтай павышэння яго эфектыўнасці;
 • фарміраванне ўменняў аналізаваць навукова-метадычную літаратуру;
 • выкарыстанне атрыманых ведаў на практыцы, актывізацыя творчых здольнасцей.

Для вопытных, творчых настаўнікаў:

 • актуалізацыя здольнасцей да перапраектавання асабістай дзейнасці ў кантэксце тэндэнцый развіцця псіхолага-педагагічнай навукі;
 • праяўленне творчага патэнцыялу педагога;
 • развіццё навукова-даследчай дзейнасці.

Патрабаванні, якія неабходна ўлічваць пры выбары тэмы па самаадукацыі:

 • актуальнасць;
 • улік дасягнутага ўзроўня дзейнасці, інтарэсаў і патрабаванняў педагогаў;
 • цесная сувязь з пэўнымі навукова-педагагічнымі даследаваннямі і рэкамендацыямі, з педагагічным вопытам іншых устаноў.      

Функцыі самаадукацыі:

 • кампенсаванне недахопаў атрыманай адукацыі;
 • пастаянная адаптацыя ў прафесійнай дзейнасці, якая змяняецца, да яе тэхналогій;
 • бесперапыннае развіццё творчага патэнцыялу асобы.
свернуть